سيدني: المطران طربيه يأسف لما حصل في باحة كنيسة السيدة في بيان: نحن مدعوون لنكون صانعي سلام


 

Screen Shot 2019-10-25 at 3.25.36 pm

 

 

 

 

 

 

 

Screen Shot 2019-10-25 at 3.26.51 pm

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− one = 4

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>