لمن وجّه امير يزبك اللوم في لقاء مع سوزان حوراني عبر صوت الغد حيال ازمة المدارس


 

لمن وجّه امير يزبك اللوم في لقاء مع سوزان حوراني عبر صوت الغد حيال ازمة المدارس

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 7 = eight

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>