طفل غرق ببركة سباحة عائدة لذويه في ابل السقي


 

قضى الطفل سامر منذر من بلدة ابل السقي  بعدما سقط في بركة مياه للسباحة عائدة لذويه وتقع في محيط منزله ولم يتجاوز العامين من عمره.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ three = 7

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>