راغب علامة زار سليمان فرنجية


 

زار الفنان راغب علامة رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية. ونشر الرئبس فرنجية على حسابه الخاص على “تويتر” صورا للقاء.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = sixteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>